Легитимен ли е Временният обществен съветт?

Доколкото Временните обществени съвети (ВОС) не са избрани от българската общност в чужбина, те не могат легитимно да я представят. ВОС подкрепя създаването на ИЗБОРНО институционално представителство на българите в чужбина.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *