Връщат бащиното име на българските деца, родени в чужбина!

По настояване на български граждани в чужбина, ВОС предложи за разглеждане проектозакон, който урежда връщането на бащиното име в личните документи на български деца, родени в чужбина. Нека благодарим на нашия експерт Стефан Манов, без чието упорство това едва ли би могло да се случи.

Имаме удоволствието да съобщим, че съответните поправки в Закона за гражданската регистрация бяха окончателно приети от Народното Събрание на 1ви ноември 2017!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *