Справка за общия брой изнесени консулски услуги на български граждани извън страната, за периода 01.12.2017 – 31.12.2019

Уважаеми съграждани,

Вече 10 години българските дипломатически и консулски представителства (ДКП)  извън страната разполагат с преносими биометрични станции.  С тяхна помощ ДКП провеждат “изнесени консулски дни” на които могат да  извършват пълен набор от консулски услуги,  включително подаване на заявления за издаване на български лични документи. Поискахме и получихме по ЗДОИ от Министерството на външните работи справка за общия брой извършени консулски услуги на български граждани за периода 01.12.2017 – 31.12.2019. Оказва се, че за 2 години са обслужени 2716 български граждани, което представлява около 0,2% от българските граждани извън страната. В държави като Великобритания и Германия изнесени консулски дни въобще не са провеждани. Вината за това не винаги е в служителите на ДКП. В Германия консулствата изнемогват, 6 месеца напред няма час за подаване на заявления за лични документи. Боян Юруков отбелязва, че там са необходими поне три пъти повече служители. На този фон, прави впечатление добрата работа на посолствата в Канбера (Австралия) и Претория (Южна Африка). Действията на МВнР (или по-точно тяхното бездействие) са необясними, тъй като изнесените консулски дни не тежат на държавния бюджет. Значително по-високите такси при услуги извън ДКП далеч надхвърлят разходите за тяхното извършване. Липсата на административен капацитет в МВнР ощетява както държавата, така и българските граждани извън страната. Съвсем по различен начин стоят нещата с разрастващата се дейност на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), която приема дневно 80 заявления за българско гражданство, или 50 000 за две години. Интересът е много голям : страницата за онлайн записвания за получаване на българско гражданствона на ДАБЧ само за декември 2019 е достъпена над 500 000 пъти, според стенограма на редовно заседание от  29 януари 2020 на  Комисията по политиките за българите в чужбина към Народното събрание. Дейността на на тази агенция обаче е насочена изключително към българските исторически общностти и няма отношение към българските граждани в чужбина.

Брой на обслужени български граждани по време на изнесени консулски дни в периода 01.12.2017 – 31.12.2019 (по държави)

ГърцияИспанияСАЩАвстралиядругиОбщо
7466805724802382716

Следва пълната справка за извършените консулски услуги

Continue reading

Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030: предложения за промени от Временните обществени съвети на българите в чужбина

До

Гн К. Стойчев

Дирекция „Икономическа и финансова политика“ Министерство на финанситеk.stoychev@minfin.bg

27.10.2019г.

Относно: Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ2030: предложения за промени от Временните обществени съвети на българите в чужбина

Уважаеми гн Стойчев,

Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) направихме преглед на Проекта на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (Проект „НПР БЪЛГАРИЯ 2030“) 1.

Установихме, че Проект „НПР БЪЛГАРИЯ 2030“ се фокусира изключително върху живеещите на територията на Република България български граждани и не съдържа нито едно изречение, свързано с българските граждани, живеещи трайно извън България. Както знаем, става въпрос за около 1.1 милиона пълнолетни български граждани и няколкостотин хиляди непълнолетни и малолетни деца, част от които дори не са регистрирани като български граждани.

Очевидно настоящият проект „НПР България 2030“ игнорира напълно 1/7 от българската нация. Трудно може да си представим, че този пропуск е съзнателен, предвид следните факти:

  • Миграционният процес не е еднопосочен, еднократен, окончателен и водещ неотменно до негативи в демографски план.2 България като член на ЕС е част от концепцията на Съюза за мобилност на гражданите. Тази мобилност по всяко време, освен напускане на страната с цел образование, трудова реализация в чужбина, по-добро препитание и стандарт на живот, включва и връщане в страната – за кратък или продължителен период от време. Динамиката на миграционния процес се онагледява в някаква степен от статистиката на НСИ според декларирания настоящ адрес (виж Приложение 1). Тази частична статистика не отчита обаче многократно „напускане“ или „завръщане“. Освен това, българските граждани мигрират не само по посока „извън“ и „към“ България. Те мигрират както между отделните европейски страни – членки на ЕС или не (като Швейцария, Норвегия, Република Турция), така и между страните от всички континенти, с изключения на Антарктида. България остава винаги отворена опция в миграционния процес.
  • Българските граждани по света превеждат значителни парични средства в Родината. Официално измерваната от БНБ част от тях бележи от година на година тренд на увеличаване и от две години надхвърля 1 милиард евро годишно. Общата сума на превежданите средства бива оценявана на няколкократно повече спрямо официално измерваната по методологията на БНБ. По данни на Световна банка, през 2018г. българските емигранти са превели в страната 2.4 милиарда долара, което се равнява на3.4% от нейния БВП. Повече информация ще намерите в Приложение 2.

Освен чрез парични преводи, българските граждани по света дават и своя ефективен дистанционен принос за развитието на България, независимо от моментното им местопребиваване. Те го правят индивидуално, в неформални или във формални организации, регистрирани в България или в чужбина. В Приложение 4 ще намерите неизчерпателен списък от примери. Общата финансова стойност на този принос е милиони, а добавената стойност като трансфер на опит, знания и ценности за изгражданена здраво гражданско общество е на практика неоценима.

Българската държава отделя от своя бюджет значителни средства за осъществяване насвоите политики спрямо българските граждани и историческите български общности по света.3 Така например за последните 8 години средствата за българските училища в чужбина са почти утроени (Приложение 3). Тези финансови инвестиции са свързани не само с формално изпълнение на законови и нормативни задължения, но и с постигане на определени стратегически цели в бъдещ държавен интерес.Във връзка с гореказаното, ВОС предлага в проект „НПР България 2030“, към едната от трите цели – “Демографски подем”, да бъде добавена следната допълнителна “Ос на развитие“:

следва пълният текст на писмото

Continue reading

Относно: Президентска инициатива за отпадане на ограниченията върху пасивното избирателно право на българските граждани, имащи и друго гражданство

До
Г
н Румен Радев

Президент на Република България

Относно: Президентска инициатива за отпадане на ограниченията върху пасивното избирателно право на българските граждани, имащи и друго гражданство

Уважаеми господин Президент,

Временните обществени съвети на българите в чужбина изразяват своята категорична подкрепа за изразената в Ню Йорк на 22.09.2019г.1 и във Виена на 03.10.2019г.2 Ваша позиция за отпадане на конституционното ограничение по отношение на пасивното избирателно право на български граждани, които имат и друго гражданство.

За да не остане тази позиция само декларативна, Ви призоваваме час по-скоро да упражните конституционното Ви право съгласно чл. 154 ал. 1 от Конституцията на Р. България на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията3 и внесете в Народното събрание предложение за следната промяна на чл. 65 ал. 1 и логично свързания с него чл. 93, ал. 2 от същата, както следва:

Чл. 65, ал. 1

За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, е навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Чл. 93, ал. 2:

За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната.


Download (PDF, 241KB)

Искане за закриване на Държавната агенция за българите в чужбина

До:
Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Р. България,

ОТВОРЕНО ПИСМО

1) Искане за закриване на Държавната агенция за българите в чужбина
2) Искане за осъществяване на изборно Национално представителство на българите по света, както и изборни Обществени съвети към дипломатическите и консулски представителства.

Уважаеми г-н Министър-председател,

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) е създадена с акт на Министерския съвет, а Вие като министър-председател носите политическа отговорност за нейното функциониране. Скандалните разкрития от последните седмици за корупционни практики по издаване на удостоверения за български произход идват като пореден акт на дискредитиране на ДАБЧ, която още през 2013-2014 г. беше обект на разследване от страна на Върховната административна прокуратура. Днешните събития хвърлят светлина върху системния проблем, натрупван от години, на тази държавна структура, както и цялостното функциониране на агенцията. Това е и поводът ние като българи, живеещи извън страната, да се обърнем към Вас.

Повече от 20 години българското общество съзнателно или не е заблуждавано за ролята и функциите на тази агенция като институция, поддържаща връзките на българските граждани и общности в чужбина с националния живот. Фактите, които за съжаление не са широко известни на обществеността, са други.

ДАБЧ няма пряко отношение към над милион български граждани, живеещи извън страната!

  • Българските неделни училища по света се подкрепят от програма „Роден език и култура зад граница“ на Министерството на образованието и науката.
  • Консулските услуги в чужбина, провеждане на избори в чужбина са поверени на Министерството на външните работи
  • Културната политика на страната зад граница са отговорност на Министерството на културата.
  • Накрая, възстановяването и получаването на българско гражданство се извършва от Дирекция “Българско гражданство” към Министерството на правосъдието.

Основната функция на ДАБЧ, която мобилизира двадесетина държавни служителя, включително скъпо платени председател, зам.-председател, главен секретар, юрисконсулт, е да издава удостоверения за български произход.

От друга страна, справка на страницата на Комисията по досиетата показва, че значителен брой от ръководствата на агенцията през годините са бивши агенти на Държавна сигурност, за които “невъзвръщенската” реторика показва неразбирането на проблемите на българите в чужбина за тяхното приобщаване към националния живот. В този смисъл, печалните факти, които научаваме днес от пресата, не са изненада за нас.

Българската държава и нация имат пряк интерес да поддържат в националната орбита над един милион български граждани в чужбина. Въпреки това, не съществува ефективна държавна политика към българите в чужбина! Една от основните причини за това е структурата, на която е поверена тази стратегическа задача – ДАБЧ.

На 23 юли 2014 г. МС на Р. България прие “Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света”. Питаме: Държавната агенция за българите в чужбина зае ли се с нейното изпълнение?

С възмущение констатираме факта, че нито председателят на ДАБЧ, нито ресорният вицепремиер г-н Валери Симеонов или други отговорни български институции са запознати със съществуването на тази Национална стратегия, още по-малко работят по изпълнението ѝ.

Обръщаме се към Вас за политическа подкрепа: Българите в чужбина имат нужда от изборни представителни органи, които легитимно да ги представят пред държавните институции, изразявайки своите нужди и предлагайки решения, основани на най-добрите световни практики, но също така и насърчаване на приноса им за развитието на България. Именно тези представителни органи, предвидени в Националната стратегия, ще бъдат официална платформа за диалог между българските институции и институционално представените български граждани в чужбина.

Като български граждани живеещи извън граница настояваме :

  • За незабавно закриване на Държавната агенция за българите в чужбина поради източник на корупционни практики и в същото време институционална ненужност.
  • Изпълнение на Националната стратегия и създаването на изборни Обществени съвети към дипломатическите и консулските представителства, както и на изборен Национален съвет на българите в чужбина, които да се избират от българските граждани, живеещи извън страната.

    България не свършва на гранично-пропускателния пункт. България е там, където има българи

Download (PDF, 183KB)

 

СТАНОВИЩ Е НА ОМБУДСМАНА в защита на дистанционното електронно гласуване

През месец август тази година, в качеството си на омбудсман и в защита на едно от най-важните права на гражданите, избирателното право, се обърнах към Вас с открито писмо, за да изразя притеснението си, че закъснява подготовката и провеждането на три симулации на дистанционно електронно гласуване, които Централната избирателна комисия трябваше да реализира до 1 януари 2018 г.

 

Download (PDF, 310KB)

Връщат бащиното име на българските деца, родени в чужбина!

По настояване на български граждани в чужбина, ВОС предложи за разглеждане проектозакон, който урежда връщането на бащиното име в личните документи на български деца, родени в чужбина. Нека благодарим на нашия експерт Стефан Манов, без чието упорство това едва ли би могло да се случи.

Имаме удоволствието да съобщим, че съответните поправки в Закона за гражданската регистрация бяха окончателно приети от Народното Събрание на 1ви ноември 2017!

Проектозакон за промяна на Закона за личните документ

Престоящите промени на закона за личните документи, внесени по настяване на ВОС, целят уреждането на вписването на бащино име за българските деца, родени в чужбина :

Download (PDF, 1.57MB)

Писмо до Президента Румен Радев, във връзка със законопроекта за забрана на гласуването в чужбина

Уважаеми г-н Президент,

 

Шокирани сме, че служебното правителство, което Вие назначихте, подготви и публикува законопроект, с който фактически се лишават от избирателни права българските граждани извън страната.

 

Download (PDF, 124KB)

Проект за забрана на гласуването в чужбина – внесено за публична консултация на 3 април 2017

На 3 април 2017 г Министерството на правосъдието публикува законопроект за допълнение към Закона за  българското гражданство.

Под прикритието на т.нар. уседналост”, която се предлага да се въведе за национални избори, всъщност се цели да се постигне това, което никое българско правителство през последните 28 години не посмя да направи – да лиши част от българската нация от фундаментално конституционно право и като следствие да отроди 1,5млн. български граждани, живеещи трайно извън страната.

Последва бърза реакция на български организации в чужбина, вследствие на което скандалният Законопроект бе оттеглен на 5 април. Министър Павлова хвърли цялата вина върху директора на Дирекция “Съвет по законодателството” Любомир Талев, който вече е освободен от поста.

“Министерството приема, че действията на служителя са умишлени, с цел злепоставяне на институцията, тъй като каченият законопроект не е бил съгласуван с министъра. Министерството на правосъдието сваля Проекта от обществено обсъждане, заради констатирани от министъра несъвършенства в текстовете, мотивите към проекта и несъответствия с Конституцията”, се казва в съобщението на правосъдното министерство.

Предлагаме на вашето внимание скандалните текстове, които бяха свалени от сайта http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2628

Партиите и лицата, стоящи зад тази акция се пазят в тайна от служебното правителство на президента Радев.

Download (DOCX, 23KB)

Download (DOCX, 24KB)

Download (DOC, 122KB)

Download (PDF, 456KB)